Vascara   
Nhận diện thương hiệu, Thiết kế giao diện trang web, Chuẩn hoá thiết kế cửa hàng bán lẻ, Triển khai thiết kế cửa hàng, Giám sát thiết kế. Đang cập nhật..