Hoa Thị là công ty thiết kế đồ họa có nhiều năm kinh nghiệm thiết kế logo, hệ thống nhận diện thương hiệu, các thiết kế truyền thông phục vụ quảng bá doanh nghiệp trên nền tảng số, mạng xã hội và các ấn phẩm quảng cáo truyền thống.

Chúng tôi tiếp cận dự án qua 3 bước:
Hiểu rõ chiến lược thương hiệu của khách hàng.
Hình tượng hoá tầm nhìn sứ mạng của doanh nghiệp.
Sáng tạo hình ảnh truyền tải thông điệp.Hạng mục thiết kế
Thương hiệu được yêu mến
TẠO DỰNG
Thiết kế logo・Chuẩn hoá logo đang sử dụng・Định hướng kiểu chữ・Chiến lược màu sắc・Định hướng phong cách hình ảnh đi kèm・Mẫu hoa văn nhận diện riêng・Thiết kế chỉ dẫn logo.


Hiện diện offline
NHẬN DIỆN OFFLINE 
Thiết kế ấn phẩm văn phòng・Hồ sơ giới thiệu doanh nghiệp・Tập giới thiệu sản phẩm・Tập quảng cáo dịch vụ・Thiết kế Bao bì nhãn sản phẩm・Thực đơn nhà hàng・Thiết kế bảng hiệu và bảng chỉ dẫn.

Truyền thông trực tuyến
NHẬN DIỆN ONLINE
Trình bày Chữ ký email・Hồ sơ mạng xã hội・Thiết kế Trang web đơn giản・Trang web giới thiệu sản phẩm, dịch vụ・Trang web bán hàng・Trang web có chức năng đặt hẹn.

Thiết kế phục vụ tiếp thị sự kiện
TIẾP THỊ & SỰ KIỆN
Thiết kế chiến dịch gởi thư định kỳ・Thiết kế biểu tượng riêng cho sự kiện・Thiết kế banner quảng cáo・Thẻ thành viên・Poster chương trình khuyến mãi.

Chúng tôi tin rằng, những sáng tạo tuyệt vời là kết quả của sự giao thoa ý tưởng với khách hàng.611/68 Điện Biên Phủ,
P.1, Q.3, TPHCM.
Studio